Församlingsresurs

Utrusta församlingen att vara andligt relevant i vår tid. Inspirera församlingslivet med predikotema på ett varierat tema och anslag. Lös vårens, sommarens eller höstens gudstjänstplanering. Ta in en extra resurs utifrån i speciella situationer. Kompetensen är bred och Forslinsfabriken vill kunna hjälpa till med det som verkligen gör nytta.

Predikan

Inspirerande utläggningar av Guds ord utifrån en stabil evangeliskt kristen grund.
Det kristna budskapet behöver vara troget mot bibelordet men kulturellt anpassat för att nå ut, och inte tvärtom.
Många av predikningarna kan även fås i föredragsform.

Församlingsstöd

Alla församlingar hamnar i vägskäl och särskilda situationer. Med 40 års erfarenhet av kyrkliga styrelserum, ordförandeposter och ekonomiska analyser kan Forslinsfabriken hjälpa er med rätt stöd i ert unika läge. Styrelsestöd, församlingsdagar, workshops m.m. 

Exempel

Predikningar

Bred erfarenhet av predikningar i både riktigt små och stora församlingar. Allt från högtidsgudstjänster under kyrkåret till tematiska predikningar under olika rubriker

Församlingsstöd

Med erfarenhet från att leda en nationell ungdomsorganisation, att leda en lägergård från miljonunderskott till plusresultat och senare en försäljningsprocess av lägergården, konsultativa insatser för många små kämpande församlingar, så finns erfarenhet och kompetens att stödja församlingar i många olika slags situationer. Såväl insatsen som prislistan behöver vara ytterst flexibel för att kunna hjälpa församlingen med rätt vägval i utgångsläget som alltid är unikt.   

Så upplevde vi!

"Thomas har en god analytisk förmåga av aktuella samhällstrender utifrån en välgrundad förankring i bibliska principer och värderingar. Hans förkunnelse är pedagogisk och lättillgänglig och kännetecknas av en tro på församlingens möjligheter i vår tid."
Roland Hellsten, pastor