Församlingsresurs

Utrusta församlingen att vara andligt relevant i vår tid. Inspirera församlingslivet med predikotema på ett varierat tema och anslag. Lös vårens, sommarens eller höstens gudstjänstplanering. Ta in en extra resurs utifrån i speciella situationer. Kompetensen är bred och Forslinsfabriken vill kunna hjälpa till med det som verkligen gör nytta.

Predikan

Inspirerande utläggningar av Guds ord utifrån en stabil evangeliskt kristen grund.
Det kristna budskapet behöver vara troget mot bibelordet men kulturellt anpassat för att nå ut, och inte tvärtom.
Många av predikningarna kan även fås i föredragsform.

Församlingsstöd

Alla församlingar hamnar i vägskäl och särskilda situationer. Med 30 års erfarenhet av kyrkliga styrelserum, ordförandeposter och ekonomiska analyser kan Forslinsfabriken hjälpa er med rätt stöd i ert unika läge. Styrelsestöd, församlingsdagar, workshops m.m. 

Exempel

Predikningar

"Indirekt framgångsteologi" - Varför kristen tro ofta leder till framgång för familjer, samhällen och länder trots att Gud inte riktigt har lovat det.
"Guds normkritik och världens" - Både samhällsideologier och väckelserörelser använder normkritik för att förändra människor och länder, men vad är Guds värderingar i allt detta?

"Guds levande församling" - Vad är det som gör att det vänder upp efter en lång tids nedgång? När församlingen hittar tillbaka till livslust och andlig inspiration.

"Kristen tro som teori och upplevelse" - Den nödvändiga balansen mellan en egen upplevelse av Gud och en stabil kunskapsgrund.

... eller mer klassiska utläggningar av bibeltexter.


Församlingsstöd

Med erfarenhet från att leda en nationell ungdomsorganisation, att leda en lägergård från miljonunderskott till plusresultat och senare en försäljningsprocess av lägergården, konsultativa insatser för många små kämpande församlingar, så finns erfarenhet och kompetens att stödja församlingar i många olika slags situationer. Såväl insatsen som prislistan behöver vara ytterst flexibel för att kunna hjälpa församlingen med rätt vägval i utgångsläget som alltid är unikt.   

"Thomas har en god analytisk förmåga av aktuella samhällstrender utifrån en välgrundad förankring i bibliska principer och värderingar. Hans förkunnelse är pedagogisk och lättillgänglig och kännetecknas av en tro på församlingens möjligheter i vår tid."
Roland Hellsten, pastor

Så upplevde vi!