Föredrag och workshops

Föredrag

Inspirationsföredrag med glimten i ögat eller viktiga tematiska fördjupningar. Många verkliga exempel från livet.

Utbildningsdagar

Spännande och exklusivt utformade utbildningsdagar och hela koncept, ofta i samverkan med andra föreläsare i rikt utbud kopplat till Forslinsfabriken.

Workshops

Inledningsanföranden som mynnar ut i spännande och kreativa frågeställningar eller övningar i grupp. Olika samtalsmodeller för bästa utfall.

Exempel

Förenkla helt enkelt - populär utbildning för kommuner

Cirka 700 utbildningsdagar för 165 kommuner i Sveriges Kommuner och Regioners regi under 10 år har skapat 4 fasta men flexibla föredrag om företagsklimatutveckling för kommuner och andra offentliga organisationer. Föredragen kan anpassas för unika behov hos mottagaren och fokus på särskilda frågeställningar. Föredragen är fyllda av inspirerande exempel som har en rejäl botten i viktiga och angelägna frågeställningar att borra vidare i. 

Landsbygdsworkshop

En angelägen workshop framtagen under Förenkla helt enkelt-utbildningen för att visa på landsbygdens långsiktiga potential och möjligheter att åter igen bli en framgångsrik tillväxtmotor i det svenska samhället. Utdrag från mätningar som du inte hört talas om och som visar på landsbygdens framgångsfaktorer och kvaliteter. Specifika och unika frågeställningar för varje ort. 

Social ekonomi

Föredrag om sektorn som bär upp samhället fastän man alltid pratar om de andra så som näringsliv och offentlig sektor. Men social ekonomi kittar ihop samhället och är den främsta bäraren av meningsfullhet i tillvaron. Här skapas en framtid på rätt kurs och som får allting att hänga ihop. 

Så upplevde vi!

Thomas har en förmåga att genom verkliga exempel, glimten i ögat och med ett proffsigt genomförande skapa medvetenhet om företagarens perspektiv i kontakten med kommunen. Utbildningen gav det perfekta avstampet i Täby kommuns serviceresa.
Sofia Tingåker, chef Kontaktcenter, Täby kommun