Flexibelt stöd för era behov:

Analys

Analyser och framtidsstudier för föreningar, kommuner, regioner. Dokumentanalyser, djupintervjuer och lösningsfokuserade rapporter. Gedigna underlag för att förstå skeenden och välja rätt kurs för organisationens vägval inför framtiden. God kompetens i att sätta fingret på det viktigaste. 

Projektstöd

Få stöd med beskrivningar, formuleringar, budget, ansökningsvägar och mycket mer. Offentliga bidragsgivare har ofta en egen logik för vad som värdesätts och formulär kan vara rätt knepiga att ta sig igenom. Forslinsfabriken har gjort det förr, både som ansökare och handläggare.

Rådgivning

Grundläggande ekonomisk och administrativ rådgivning som utformas noga efter det sökande företagets behov och önskemål. Forslinsfabriken har en bred kompetens inom området och ger främst rådgivning till mindre företag, både aktiebolag och enskilda firmor. Just nu även råd kring Corona.

Utvärdering

Man lär av sina misstag heter det men många upprepar sina misstag. Det är en konst att utvärdera och förstå ett projekt eller verksamhet och inse vad som är de viktiga lärdomarna. Forslinsfabriken har lång erfarenhet av att vaska fram det viktigaste ur ett projekt för att använda inför framtiden.

Ledningsstöd

Utvärdering

Projektstöd

Revision

Exempel

Företagsrådgivare åt företagare i Halland

Forslinsfabriken har vunnit Region Hallands upphandling om företagsrådgivning i Hallands samtliga sex kommuner. Genom Timbanken kan halländska företagare boka 1-5 gratis rådgivningstimmar där Forslinsfabriken är från 2021 en av leverantörerna inom områdena ekonomi, administration och enklare juridik.  

Framtidsstudie om föreningen eDIT i Dalsland

Under juni till november 2020 har Forslinsfabriken genomfört en framtidsstudie om den dalsländska samverkansföreningen eDIT. En omfattande djupintervjuserie med 50 personer från företag, kommuner och en rad andra organisationer. Dessutom operativa processer för att skapa förankring och säkerställd finansiering inför kommande år. Det är framför allt relationen eDIT och dalslands kommuner som har utretts.

Analys om Framtidens företagande på landsbygden åt Region Jämtland Härjedalen

Forslinsfabriken genomför under 2021 analysen "Framtidens företagande på landsbygden" i samarbete med WSP åt Region Jämtland Härjedalen. En bred och tematiskt flerdimensionell studie om landsbygdsföretagandets förutsättningar och framtidsmöjligheter på ca 10 års sikt i regionen.   

Så upplevde vi!

Som företagare kan man inte allt. Det känns tryggt att få bolla och få stöd i sådant som man inte känner sig säker på så att det blir rätt.
Kjell Albinsson, Solhöjdens snickeri